Home

Hej och välkomna till Brf Älvbackens hemsida!

Under fliken ”Anslagstavla” kan ni läsa allmänna inlägg. Under fliken ”Dokument” finner ni årsredovisning, motioner, husdokument, stadgar och andra dokument som är bra att ha. På höger sida finns det flikar som hjälper er att navigera er till rätt dokument. Under ”Felanmälan” finns information om hur ni ska gå tillväga för att komma rätt. ”Medlemsinformation” innehåller uppgifter som är bra att känna till både för nya likväl som för gamla medlemmar, exempelvis hastighet i området, byggregler och annat intressant (fliken är dock under uppbyggnad för tillfället). Till sist finner ni ”Kontakt” där det finns information om hur ni kontaktar styrelsen samt vilka som ingår i styrelsen.

Vi hoppas att ni kommer att trivas i vår härliga bostadsförening! Välkomna!

Kontakt

Om du önskar komma i kontakt med styrelsen för information, frågor eller förslag på förbättringar kontaktar du oss på: brfalvbacken@gmail.com. Vill du istället komma i kontakt med samfälligheten för frågor som rör gemensamma ytor m.m så kan du istället maila: alvornas.vag.samf@gmail.com


Styrelsens medlemmar

Ordförande
Eddie Glans, Älvornas väg 26

Ordinarie medlemmar
Mikael Sundin, Älvornas väg 36
Åsa Pileholm, Älvornas väg 18 (även medlem i samfälligheten)
Andreas Höijer, Älvornas väg 28
Irina Kurochkina, Älvornas väg 26