Kontakt

Om du önskar komma i kontakt med styrelsen för information, frågor eller förslag på förbättringar kontaktar du oss på: brfalvbacken@gmail.com. Vill du istället komma i kontakt med samfälligheten för frågor som rör gemensamma ytor m.m så kan du istället maila: alvornas.vag.samf@gmail.com


Styrelsens medlemmar

Ordförande
Eddie Glans, Älvornas väg 26

Ordinarie medlemmar
Mikael Sundin, Älvornas väg 36
Åsa Pileholm, Älvornas väg 18 (även medlem i samfälligheten)
Andreas Höijer, Älvornas väg 28
Irina Kurochkina, Älvornas väg 26