Medlemsinformation

Välkommen till Bostadsföreningen Alvbacken på Älvornas väg!

I vårt område finns det tre bostadsföreningar, Älvbacken som är vår, Älvdansen och Älvringen. Medlemmar för samtliga bostadsföreningar sitter i samfälligheten. Har du frågor eller vill gå med, kontakta dem. Kontakter finner du på vår hemsida. 

Vi som sitter i Brf Älvbacken är följande:

Eddie Glans ordförande 

Mikael Sundin sekreterare 

Åsa Pileholm kassör 

Andreas Höijer projekt- och felanmälan ansvarig 

Irina Kurochkina suppleant 

Hastighet i området 

Vi ser att många i förhåller sig till hastighetsgränsen som finns i området, som är 20 km/h. I området finns både djur och småbarn som rör sig ute under dygnets alla timmar. Därför uppmanas alla medlemmar att tänka på hastigheten. Kontakta styrelsen om ni ser boende eller företagsbilar köra för fort! 

Grannemedgivande/Styrelsegodkännande 

Vi ser att det byggs och görs om mycket på vår gata vilket vi tycker är oerhört roligt. Dock vill vi påminna om vikten av ett grannemedgivande samt styrelsegodkännande. Exempelvis staket, altan, tak över altan, pergola och dylikt behöver ha ett grannemedgivande. Det dokumentet hittar ni på hemsidan. När grannarna skrivit på, behöver dokumentet lämnas i bostadsföreningens brevlåda vid soprummet. Regler kring byggnation finns på anslagstavlan på soprummets vägg och snart även på hemsidan. Tänk på att kommunala byggregler ska följas och att bygglov kan behövas för er byggnation. Föreningen ansvarar inte för byggnationer som kan strida mot kommunens regelverk och därmed kan behöva flyttas eller rivas. 

Föremål som ska sättas fast i fasaden behöver vara fackmannamässigt genomfört och godkännas av styrelsen. Detta för att förebygga eventuella kostnader, då risken finns att bostadsrättsföreningens försäkring inte täcker eventuella skador. 

Stadgar 

På hemsidan finner du bostadsrättsföreningens stadgar. De är dock under omkonstruktion. 

Städdag

Städdagar sker två gånger per år: en på hösten och en på våren. Vår nästa städdag är 23 september. Det är viktigt att alla medlemmar bidrar vid städdagar då gemensamma ytor är allas, oavsett om de används eller inte. Det är också trevligt att socialisera med grannar men också för att hålla vår gata prydlig och fin.

Soprummet 

Soprummet finner ni längst ned på gatan. Soprummet har tre dörrar: första dörren från höger är för matavfall, de två andra dörrarna är för restavfall. Vi vill uppmana er att använda båda rummen för restavfall: om något av rummen är fulla, gå vidare till nästa. Flertal gånger har renhållningsarbetare lämnat varningar, då sopkärlen varit överfulla. Extra tömningar kostar och det kan i slutändan komma att påverka er hyresavgift vid misskötsel. Vi behöver därför ta vårt ansvar och se till att det sköts på ett bra sätt! Matavfall får endast slängas i specifika papperspåsar, som finns i soprummet!!!

Det är också viktigt att anmärka på att det endast är mat- och restavfall som är tillåtet att slänga i soprummet. Avfall som ska sorteras (glas, metall, plast, papp och tidningar) ska slängas på återvinningen. Närmaste återvinningsstation ligger upp mot Starrkärr, höger i nästa rondell från Kronaskolan. Det är även en bra promenadsträcka om man känner för det. 

Vi har uppmärksammat att det stått barnvagnar och dylikt i soprummet. Sådant avfall ska slängas på återvinningscentralen Sörmossen som ligger i Bohus.

För allas trevnad – förhåll er till reglerna! 

Biltvätt 

Biltvätt hänvisas till biltvättanläggningar. Detta på grund av att oljerester, tungmetaller och andra kemikalier hamnar i mark, sjöar och hav. Runt om i området finns det brunnar som leder direkt till vattendrag och dagvattenledningar. Var vänlig och tänk på att inte bidra till förorening utav dessa! 

Rasta hunden 

Sällskapsdjur är mer än välkomna till vårt område, men tänk på var hunden rastas. Det är därför inte tillåtet att rasta hunden på gemensamma ytor, grannens uppfart eller trädgård. Bajspåse behöver följa med vid rastning!! 

Trivselregler 

Till den goda och fina boendemiljön bidrar vi alla genom att tänka på ljudnivån både inne och ute. Här bor många småbarnsfamiljer. Tänk på ljudnivån från 20.00. Därmed behöver det vara tyst 22.00 på helger, fram till 09.00. På vardagar från 21.00 till 07.00. Vet ni med er att ni ska ha en tillställning eller ska hålla på med renovering, är det klokt att förvarna era grannar. 

Bostadsföreningens och medlemmens ansvar 

Bostadsföreningen kan ni vända er till om ni har frågor kring exempelvis byggnation och ert hus. Däremot finns det tydliga riktlinjer gällande ansvarsfördelningen. Krasst sagt ligger ansvaret på medlemmen när det kommer till det inre i huset. Det yttre ansvarar bostadsföreningen för. 

En gångs per år ska filtren i fläkten som finns på andra våningen bytas. Filtren delas ut till varje hushåll men det är medlemmens uppgift att se till att byta dem. Samma sak gäller det med exempelvis element: det är medlemmarna som ska lufta dem. Glöm inte heller att se över säkerheten genom att testa jordfelsbrytare samt brandvarnare två gånger per år.  

Vänliga hälsningar, 

styrelsen i Brf Älvbacken