Gå med i styrelsen!?

Intresserad utav gå med i styrelsen?

Vi vill ta vara på den kompetens som finns i föreningen. 

Har du tänkt på hur viktigt det är att DIN bostadsrättsförening är välskött? 

Vi söker nu medlemmar till BRF Älvbackens styrelse med sunt förnuft, tid och intresse av föreningen.

Det gäller exempelvis att rätt förvalta och underhålla våra fastigheter och föreningens ekonomi. Därför är det viktigt att det finns en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera BRF Älvbackens verksamhet. 

Hör av dig så snart som möjligt om Du är intresserad eller om du vet någon som kan passa. Stämman kommer allt närmare, den 6 maj. Motioner

PÅMINNELSE OM MOTIONER Föreningen

Motioner är en möjlighet för alla er som inte sitter i styrelsen att påverka föreningen och föreningens arbete. Styrelsen vill bara påminna om att brytdatumet för att skicka in motioner till föreningsstämman är 2021-02-28.

Motioner skickas in till våt email. brfalvbacken@gmail.com
Det är viktigt att ni markerar mailet med ämnet Motion och husnummer.

Preliminärt datum för stämman är 6 maj, och preliminär plats är matsalen på Kronanskolan. En formell kallelse kommer att utgå två veckor innan detta datum.

Varmt välkomna!

PÅMINNELSE OM MOTIONER Samfälligheten

Brytdatumet för att skicka in motioner till Samfälligheten 2021-01-31

Motioner skickas in till våt email.  alvornas.vag.samf@gmail.com
Det är viktigt att ni markerar mailet med ämnet Motion och husnummer.

Uppdatering kring husesyn

Kära medlemmar i Bostadsrättsföreningen Älvbacken,

Styrelsen gick nyligen ut med information om husesyn och besiktning. Dock måste vi ta hänsyn till de rådande restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, som tvingar oss alla till en annorlunda vardag.

Således har styrelsen beslutat att flytta arbetet kring husesynen och garantibesiktningen till början av 2021.

Filterbyte

Filterbytet kommer inte kunna genomföras av styrelsen som planerat, utan medlemmarna behöver istället göra detta själva. Styrelsen kommer att dela ut filter på torsdag den 10/12 mellan kl. 19-21.

Utdelningen kommer innebära att en påse (markerad med husnummer) med följande innehåll kommer hängas på entrédörren hos varje medlem:

  1. Två filter
  2. Instruktioner för filterbyte
  3. Husesynenkät

Fyll i enkäten samtidigt som ni tar en runda i och utanför huset. Glöm inte att ta bilder på ev. fel och brister i samband med genomgången. För de fel och brister som ni hittar gör ni sedan en felanmälan och lägger den ifyllda enkäten i BRF:ens brevlåda vid soprummet. Tänk på att det är viktigt att ni gör en felanmälan för de fel och brister ni har för att garantin ska kunna utnyttjas innan garantibesiktningen. (Felanmälan görs till felanmalanbrfalvbacken@gmail.com)

OBS! Viktigt:
I samma påse (som är markerad med husnummer) ska ni sedan lägga de gamla filtren och lämna utanför Älvornas Väg 40, ordförandes hus. Filtren behöver bytas snarast och era gamla filter ska lämnas tillbaka innan årsskiftet.

Vi hoppas ni har förståelse för att detta arbete har tagit längre tid än vanligt.

Nu fokuserar vi på att ta hand om oss, nära och kära så att vi kan få en trevlig jul och nyår.

Tack för ett fint samarbete.
Tveka inte att kontakta oss vid frågor och funderingar.

Vänliga Hälsningar
Er Styrelse

Grannemedgivande

Om du ska bygga något på din tomt (exempelvis vindskydd, altan, lekstuga etc) som kommer ligga i anslutning mot din grannes tomt ska ett grannemedgivande skrivas. Skriv ut dokumentet, skriv på själv och be sedan din granne skriva på. Lämna sedan in detta till styrelsen för godkännande INNAN du påbörjar byggnationen.