Grannemedgivande

Om du ska bygga något på din tomt (exempelvis vindskydd, altan, lekstuga etc) som kommer ligga i anslutning mot din grannes tomt ska ett grannemedgivande skrivas. Skriv ut dokumentet, skriv på själv och be sedan din granne skriva på. Lämna sedan in detta till styrelsen för godkännande INNAN du påbörjar byggnationen.