Motioner

PÅMINNELSE OM MOTIONER Föreningen

Motioner är en möjlighet för alla er som inte sitter i styrelsen att påverka föreningen och föreningens arbete. Styrelsen vill bara påminna om att brytdatumet för att skicka in motioner till föreningsstämman är 2021-02-28.

Motioner skickas in till våt email. brfalvbacken@gmail.com
Det är viktigt att ni markerar mailet med ämnet Motion och husnummer.

Preliminärt datum för stämman är 6 maj, och preliminär plats är matsalen på Kronanskolan. En formell kallelse kommer att utgå två veckor innan detta datum.

Varmt välkomna!

PÅMINNELSE OM MOTIONER Samfälligheten

Brytdatumet för att skicka in motioner till Samfälligheten 2021-01-31

Motioner skickas in till våt email.  alvornas.vag.samf@gmail.com
Det är viktigt att ni markerar mailet med ämnet Motion och husnummer.